Episodi i katërt ( 4 )

Kuptueshmëria e Sunnetit

(Fikhu-Sunneh)
Hadithi i pest
ë

Larja e enës kur qeni lëpin në të

 

Nga Ebu Hurejre - Allahu qoftë i kënaqur me të – transmetohet se i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - ka thënë: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً»-«Nëse pi qeni në enën e ndonjërit prej jush, le t’a lajë atë shtatë herë». E sipas transmetimit të Muslimit:

«أولاهن بالتراب »-«ku të parën herë me dhé» e sipas Muslimit gjithashtu në hadithin e Abdullah bin Mugfel-it transmetohet se i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - ka thënë: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب »-«Nëse lëpin qeni në enë, lajeni atë shtatë herë dhe të tetën fërkojeni atë me dhé» e sipas shprehjes së Muslimit:«فليريقه»«le t’a derdhë atë»e ndërsa në një transmetim të Tirmidhiut:

«أخراهن، أو أولاهن بالتراب»- «ku të fundit pas tyre, ose të parën prej tyre, me dhé».

* * *

Kyhadith madhështorpërmban në të disa çështje të rëndësishme që lidhen me pastërtinë e asaj që prek qeni, dhe lëpinnë të, të cilat do t’i paraqesim në qëndrimet e si mëposhtme:

Qëndrimi i parë: Thënia e tij: «إذا ولغ »-«idhe Uelega»-«Nëse lëpin».

Ajo që nënkuptohet me fjalën “lëpirje” është pirja me cepin e gjuhës së tij. Ndërsa disa kanë thënë: Nëse e fut gjuhën e tij në ujë, ose diçka tjetër të rrjedhshme, dhe të lëvizurit e saj, piuose nuk piu. E është thënë: Në qoftë se ajo që  është në enënuk është (lëng) i rrjedhshëm, atëherë i është thënë: “لعق -laika - han” e nëse ena është bosh i është e thënë: “لحس - lahise -shijoi”.  Dhe se gjykimi këtu i përfshinë të gjitha, sido që të jetë ena, bosh apo jo-bosh, sido që të jetë ajo që është në enë, i lëngshëm si uji apo jo i lëngshëm, siç edhe kanë thënë nga disa prej dijetarë.

Qëndrimi i dytë: Thënia e tij:«فليريقه »«feljerikahu» « le t’a derdhë atë » pra, atë që është në këtë enë.

Qëndrimi i katërt: Shumica e dijetarëve janë argumentuar me këtë hadith rreth papastërtisë së qenit, qoftë kjo papastërti e gojës së tij, qoftë e tërë pjesëve të tupit të tij, dhe kanë thënë: Sa i përket papastërtisë së gojës së tij është marrë nga urdhëri i të Dërguarit - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –për larjen e enës, në të cilën ka lëpirë qeni, pasi nuk ka larjepërveçse pas ndonjë ndyrësie(jashqitje) dhe papastërtie, dhe se këtu nuk ka ndonjë ndyrësi (jashqqitje) që e tregon papastërtinë. Pastaj Pejgamberi - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –ka urdhëruar për derdhjen e ujit, dhe në derdhjen e tij ka humbje të pasurisë, e në qoftë se uji do të ishte i pastër, nuk do urhdëronte për hejdhjen e tij, gjë që tregon për ndotjen e tijtë dalë nga papastërtia e gojëssë qenit.

Ndërsa sa i përket papastërtisë së pjesëve të tjera të trupit të tij, është nxjerrë me analogji për shkak të papastërtisë së gojës së tij, pasi nëse goja konsiderohet si pjesa më e ndershme që gjendet në të, kështu që pjesa tjetër e trupit të tij është më parësor(të jetë i pisët). Po ashtu nëse specifikohet se jargët e tij janë të pista, dhe se ato janë sekrecioni i gojës së tij, atëherë edhe djersaështë një pjesë që rrjedh prej trupit, kështu që të gjitha llojet e sekrecioneve të tij janë të papastra, dhe i gjithë trupin i tij është i papastër.

Qëndrimi i pestë:A është kjo papastërti, specifikepër një qen të caktuar, apo është e përgjithshme për të gjithë qentë?! Imam Maliku- Allahu e mëshiroftë – mendon se bëhet fjalë për një qen të veçantë që është e ndaluar për t’ambajtur.Ndërsa të autorizuarinpër marrjen e tij, i cili është një qen gjuetie, apo një qen roje për mbjelljen dhe blegtorinë, këta nuk i përfshinë ky gjykim. Por e Saktaështë - dhe Allahu e di më mirë, e cilaështë pikëpamja e shumicës së dijetarëve -se ky gjykim është i përgjithshëmpër çdo qen. E sa u përket qenve të lejuar, ata janë lejuar për shkak të nevojës (e domosdoshmërisë).

Qëndrimi i gjashtë:Shumica e dijetarëve kanë nxjerrë si konkluzion prej këtij hadithi se ena në të cilën ka lëpirë qeni është bërë e papastër, e gjithashtu edhe gjithçka që është në këtë enë, qoftë ujë apo çfarëdo qoftë. Kjo pasi i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –ka urdhëruar që të lahet ena shtatë herë, dhe të tetën me dhé. Dhe se larja nuk bëhet përveçse në rast ndyrësie (jashqitjeje) apo papastërtie, siç edhe janë argumentuar me atë që transmeton Imam Muslimi merfuan (në një hadith të ngritur tek Pejgamberi s.a.u.s):« طهور إناء أحدكم»-«Pastrimi i enës së ndonjërit prej jush…», dhe se pastrimi është i domosdoshëm të bëhet vetëm pas papastërtisë .

Qëndrimi i shtatë: Kanë ardhur transmetime të ndryshme në lidhje me numrin e larjeve, ku prej këtyre transmetimeve janë: «فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب »-«Le t’a lajë atë shtatë herë, ku e para e tyre të jetë me dhé» prej tyre: «فاغسلوه سبعاً وعفروه بالتراب»-«Le t’a lajë atë shtatë herë, dhe fërkojeni atë me dhé»

Nga këtu kanë dalë në konkluzion dijetarët se obligim janë shtatë larje; për shkak të saktësisë së hadithit, dhe transmetimeve të shumta, në kundërshtim me mendimin e disa dijetarëve se obligim (vaxhib) është një larjee vetme.

Qëndrimi i tetë: Shumica dijetarëve kanë arritur në konkluzion prej këtij hadithi se është obligim që të lahet ena me dhe një herë, sipas fjalës së tij- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -:

«أولاهن بالتراب »-«e para e tyre me dhé» dhe në një transmetim: «وعفروه الثامنة بالتراب»-«dhe fërkojeni atë në të tetën me dhé»dhe në një transmetim tjetër:« إحداهن بالتراب»-«ku njërën prej tyre me dhé»por si të bëhet kjo larje?! Me kuptimin që, a lahet ena me dhé në larjen e parë apo të fundit?! E sakta – e Allahu e di më mirë – është se ajo bëhet në larjen e parë, duke e larë herën e parë me dhé e pastaj duke e larë atë shtatë herë me ujë.

Qëndrimi i nëntë:A mjaftojnë pastruesit e tjerë (detergjentë) në vend të dhéut, të tilla si sapuni, eshnani (lloj bime shkretinore që përdoret për larje dhe pastrim), dhe të tjera si këto?!

Përgjigjja: E kanë përmendur dijetarët se këto nuk janë të mjaftueshme, dhe kjo për shkak të pranisë së një substance tek qeni e cila nuk mund të hiqet përveçse nëpërmjet  dhéut.  Vërtetë që Allahut i përket urtësia absolute, edhe nëse disa njerëz mendojnë se këtu nënkuptohet të shtuarit e pastërtisë, kështu që është mjaftueshme me një nga detergjentët e pastrimit, ky mendim është i gabuar, pasi me patjetër duhet të jetë me dhé, dhe nëse e shoqëron përveç kësaj edhe me detergjentë të tjerë, kjo nuk ka problem.

Qëndrimi i dhjetë:E kanë përmendur disa dijetarë, nëse qeni e fut dorën e tij apo këmbën e tij në enë, atëherë e përfshinë i njëjti gjykim, duke bërë analogji me lëpirjen, dhe bazuar në faktin se i tërë qeni është i papastër, dhe se substanca e ndodhur në jargët e tij është prezente edhe në djersët e tij të shpërndara në gjithë trupin e tij. Ndërsadisa prej tyre kanë përmendur se, gjykimi është specifik vetëm për lëpirjen. Dhe mendimi i parë është më mbrojtës - dhe Allahu e di më së miri -.

 

Qëndrimi i njëmbëdhjetë:A mund të barazohet me qenin ndonjë prej kafshëve të tjera?! E sakta është - dhe Allahu e di më së miri - se sipas asaj që kanë menduar shumica e dijetarëve, nuk mund të krahasohet me qenin asnjë krijesë tjetër, për shkak të ardhjes së tekstit për të, edhe nëqoftë se ka kafshë të tjera të pista, të tilla si derri –për shembull-, por ato nuk krahasohen me qenin në larjen e asaj që ajo lëpin.

Comments  

#588 Episodi i katërt ( 4 )Lillian 3 Rexheb 1441 AH
I really love your blog.. Very nice colors & theme. Did you create this web site yourself?
Please reply back as I'm looking to create my own personal website and want to learn where you got this
from or what the theme is called. Appreciate it!

Feel free to visit my site ... music Keyboard app Store: http://Findinmarket.com/user/profile/902081
Quote
#587 Episodi i katërt ( 4 )Bailey 2 Rexheb 1441 AH
Today, I went to the beach with my children. I found a seaa
shell and gave it too my 4 year old daughter and sai "You can hear the ocean if you put this to your ear." She
placed the shell to hher eaar and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
She never wasnts too go back! LoL I know this is
totally ooff topic but I haad to tell someone!

My web blog ... Puppy Training Near Me: https://Www.Youtube.com/watch?v=MNk_ixmnlo4
Quote
#586 Episodi i katërt ( 4 )Wendy 2 Rexheb 1441 AH
My page; http://www.plerb.com/ortizcooke1: http://www.plerb.com/ortizcooke1
Quote
#585 Episodi i katërt ( 4 )Ilse 1 Rexheb 1441 AH
Look into my blog https://www.liveinternet.ru/users/johannessen_kearns/post466347641: https://www.liveinternet.ru/users/johannessen_kearns/post466347641
Quote
#584 Episodi i katërt ( 4 )Leslie 1 Rexheb 1441 AH
My web blog - http://www.visevi.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1682397: http://www.visevi.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1682397
Quote
#583 Episodi i katërt ( 4 )Marsha 29 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Have a look at my blog post :: http://adfoc.us/x73569187: http://adfoc.us/x73569187
Quote
#582 Episodi i katërt ( 4 )Susanne 29 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Today, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to
see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a
youtube sensation.My apple ipd is now broken and she has
83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!


Feel free to visit my blog refurbished Laptop and desktop: https://www.cardscollectiblesandgadgets.com/
Quote
#581 Episodi i katërt ( 4 )Shasta 29 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Does your blog have a contact page? I'm haaving trouble locating it but, I'd like to send
you an e-mail. I've got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great site and I look forward to seesing it develop over time.


Here is my site - Garry: https://tuckerqvjd.wordpress.com/2020/02/18/nine-explanations-to-like-the-brand-new-leptitox/
Quote
#580 Episodi i katërt ( 4 )Renee 28 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
My webpage: https://www.storeboard.com/blogs/freelance/rankerx-iwthnvn-noimeday--tiengviet-093/1839979: https://www.storeboard.com/blogs/freelance/rankerx-iwthnvn-noimeday--tiengviet-093/1839979
Quote
#579 Episodi i katërt ( 4 )Tera 27 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Hi there! I just wanted to ask if you ever have any issues with
hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended
up losing months of hard work due to no backup. Do yoou have any
solutions to stop hackers?

My web site; Launa: https://www.Dimensidomino.com/
Quote
#578 Episodi i katërt ( 4 )Harris 27 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Wow, amazing blog layout! How long hae you besen blogging
for? you make blokgging look easy. The overall look of your
website iis excellent, as well as tthe content!my webb site: สล็อตออนไลน์: http://youlike222.com/
Quote
#577 Episodi i katërt ( 4 )Connie 27 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Youu are so interesting! I don't suppose I have readd a single thiing
like that before. So great to discover another person with some genhine thoughts on this subject matter.

Seriously.. thanks for starting this up. This
site iss something that is required on the internet, someone with a little originality!


My homepage :: agen poker: https://www.imcpoker.loan/
Quote
#576 Episodi i katërt ( 4 )Milla 27 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Simplemente debo decirle que ha escrito un articulo genial
y que verdaderamente disfrute leyendo. Estoy maravillado por lo bien que expuso su material y presento sus puntos de vista.
Gracias.

Have a look at my blog post :: https://servtec.es/ansonic: http://www.99club.com.tw/home.php?mod=space&uid=44246&do=profile
Quote
#575 Episodi i katërt ( 4 )Leatha 24 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Heey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
I'll be sure to bookmark it and come back to red more of your useful information. Thanks for the
post. I will definitely comeback.

Alsoo visit my web page; https://Www.Algadgets.com/: https://Www.Algadgets.com/
Quote
#574 Episodi i katërt ( 4 )Zulma 24 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Hello therе! I could have ѕworn I've visitеd this web site before ƅut after going through some
of the posts I realized it's new to me.Regardless,
I'm definitely pleased I came across it andd I'll be book-marking
it and checking back often!

Ηere is my webpage dog training near me: http://Dr.ess.aleoklop.ahrefmailto:/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.Linkedin.com%2Fpulse%2Fdog-school-how-train-pup-puppy-minijus-zalnierukynas%3EDog+obedience+school%3C%2Fa%3E
Quote
#573 Episodi i katërt ( 4 )Kellee 24 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
This article will assist the internet people for setting up
new blog or even a blog from start to end.

Also visit my web blog; buying diamonds: http://Alina.hu/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2FToulouse.unsa-territoriaux.org%2Fspip.php%3Fpage%3Drecherche%26page%3Drecherche%26recherche%3Dhttps%253A%252F%252Ffresh222.us%252Fjewelry_anti_theft%3Ejewelry+software+Rfid%3C%2Fa%3E
Quote
#572 Episodi i katërt ( 4 )Damaris 24 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Every weekend i used to pay a quick visit this web page, as i wish for enjoyment,
for the reason thst this this web page conations genuinely pleasant funny data too.


Here is myy webpage: online doctor: https://Thenynewsjournal.com/mdproactive-expands-online-doctor-service-to-more-states
Quote
#571 Episodi i katërt ( 4 )Sammy 23 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
hi!,I like youur writing verry a lot! share we be in contact molre
about your post on AOL? I require a specialist in this house to
unravel my problem. May be that is you!Having a look forward tto see you.Also visit my web blog ... anti theft Retail system: http://5Char.link/antitheftretailsystem655186
Quote
#570 Episodi i katërt ( 4 )Jerri 23 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
There's definately a great deal to know about this topic.
I like alll of the points you have made.

My webpage :: website Profits Pro: http://websiteprofitpro.org
Quote
#569 Episodi i katërt ( 4 )Jonnie 23 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
I'd like to thank you for the efforts you have put in writing this site.

I really hope to view the same high-grade blog posts from you in the future as well.
In fact, your creative writing abilities has encouraged me
to get my own, personal website now ;)

Take a look at my web page: ecu ic tester: http://kap3b.net/index.php/component/kide/history/-/index.php?option=com_kide
Quote
#568 Episodi i katërt ( 4 )Kathrin 23 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Excellent site you have here but I was curious if you knew of
any discussion boards that cover the same topics talked about here?
I'd really love to be a part of online community where I can get advice from other knowledgeable people that share the same interest.
If you have any suggestions, please let me know. Thanks a lot!


Also visit my blog post ... Fados Pcb Repair: http://www.hengte.club/comment/html/?398148.html
Quote
#567 Episodi i katërt ( 4 )Lawanna 23 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
What'sup, its pleasant piece off writing on the topic of
media print, wee all understand media is a fantastic source of information.

my blog ... May: https://Classifieds.usatoday.com/press/mdproactive-all-you-need-to-know-about-urinary-tract-infections
Quote
#566 Episodi i katërt ( 4 )Fannie 22 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Terrific article! That is the type of information that should
be shared across the net. Shame on Google for now not positioning this post upper!
Come on over and seek advice from my web site .
Thank you =)

my blog ... jewelry Software: http://Library.Gvpwardha.in/social/profile/AnnieFuers
Quote
#565 Episodi i katërt ( 4 )Hermine 22 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Admiring the dedication you put into your site and in depth information you
provide. It's good to come across a blog every once in a while that isn't
the same old rehashed material. Great read! I've bookmarked your site and I'm including your RSS feeds to my
Google account.

Feel free to surf to my web site jewelry anti-theft: https://Zksignature.com/sunrise-festival-organized-croatia-2012/
Quote
#564 Episodi i katërt ( 4 )Aretha 21 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
This design is wicked! You obviously know how to kesp a reqder entertained.
Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog
(well,almost...HaHa!) Exxcellent job. I really loved what youu had to say, and more than that, how you presented it.
Tooo cool!

My blog Felicia: https://Www.Chicagolandaesthetics.com/botox
Quote
#563 Episodi i katërt ( 4 )Gwendolyn 20 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
This text is worth everyone's attention. Whee can I find out more?


Revierw my blog post https://thefitnessmaster.com/phenq-reviews/ Testogen: http://Thefitnessmaster.com/
Quote
#562 Episodi i katërt ( 4 )Leilani 20 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Hello There. I found your blog the usage of msn. That is a really well written article.
I'll be sure to bookmark it and come back to read more of your helpful
information. Thank you for the post. I'll certainly comeback.


my webpage; car ecu repair training
pdf: http://Www37.Tok2.com/home/neverminduploader/cgi-bin/aska.cgi/index.html
Quote
#561 Episodi i katërt ( 4 )Venus 20 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
that @Wendys fucked my stomach up fuck yall !

Look into my web site: adfoc.us: http://adfoc.us/x73278499
Quote
#560 Episodi i katërt ( 4 )Bernadette 19 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Excellent blog you've got here.. It's hard to find
high quality writing like yours nowadays. I honestly appreciate people lie you!

Take care!!

Feel free to surf to my blog post Pearl: https://Duitcoin.com/public-holiday-2020-cuti-sekolah-dan-public-holiday-2020/
Quote
#559 Episodi i katërt ( 4 )Alexis 19 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Hi there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of
hard work due to no back up. Do you have any methods to prevent
hackers?

my web-site; Russel: http://Www.Tort.Inny-Kadr.pl/be-an-reliable-car-or-truck-lover-by-finding-out-ecu-repair-s4643.html
Quote
#558 Episodi i katërt ( 4 )Laurie 19 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Superb blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?

I'm planning to start my own blog soon but I'm a little lost on everything.
Would you advise starting with a free platform like Wordpress or go for a
paid option? There are so many choices out there that I'm totally confused
.. Any tips? Thanks a lot!

Feel free to visit my web page - ECU testing & repairs: http://Www.0158Hm.com/comment/html/?521500.html
Quote
#557 Episodi i katërt ( 4 )Geneva 19 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Appreciating the dedication you put into your website and detailed information you
present. It's awesome to come across a blog every once in a while that isn't the same unwanted rehashed material.
Great read! I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.


Feel free to surf to my blog - ecu Repair Mercury 175
outboard: https://Www.justshowbiz.net/here-is-why-we-love-shaheer-sheikh-and-rhea-sharma-more-in-yeh-rishtey-hain-pyaar-ke/
Quote
#556 Episodi i katërt ( 4 )Osvaldo 19 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
What's up colleagues, nice piece of writing and fastidious
urging commented at this place, I am genuinely enjoying
by these.

My web site Toyota Rav 4 Ecu Repair: http://Www.Iemm.Univ-Montp2.fr/spip.php?page=recherche&recherche=http%3A%2F%2FWww.Wnypba361Online.org%2Ffluxbb%2Fviewtopic.php%3Fid%3D691149&submit.x=0&submit.y=0&lang=fr
Quote
#555 Episodi i katërt ( 4 )Shela 18 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
You're so cool! I do not believe I have read through a
single thing like that before. So great to find another person with some
genuine thoughts on this subject. Seriously.. many thanks for starting this up.
This site is something that is needed on the web, someone with some originality!


Here is my homepage - Ecu Testors Glue: http://haisen.Sakura.ne.jp/ob/yybbs3/yybbs.cgi?list=thread
Quote
#554 Episodi i katërt ( 4 )Maybell 18 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
I like the helpful info you provide in your articles.
I'll bookmark your weblog and check again here regularly.
I'm quite sure I'll learn plenty of new stuff right here!

Good luck for the next!

My web blog :: Stella: http://imosoft.S40.Xrea.com/yybbs_xhtml/yybbs.cgi?list=thread
Quote
#553 Episodi i katërt ( 4 )Perry 18 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Hi to all, the contents present at this web site are really amazing for
people knowledge, well, keep up the good work fellows.


Feel free to visit my web-site; http://Www.Yf108.com/comment/html/?34954.html: http://Www.Yf108.com/comment/html/?34954.html
Quote
#552 Episodi i katërt ( 4 )Lan 18 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
If you wish for to obtain much from this post then you have to apply these strategies
to your won blog.

My site: ecu Repair manual Free: http://Projectag.net/cgi/tawabbs/yybbs.cgi?room=room1
Quote
#551 Episodi i katërt ( 4 )Emely 18 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Oh my goodness! Incredible article dude!
Many thanks, However I am having issues with your RSS.
I don't understand why I cannot subscribe to it. Is thee anybody else having similar RSS issues?
Anybody who knows tthe answer can you kindly respond? Thanks!!


Also visit my web blog :: Kelsey: http://Thefitnessmaster.com/
Quote
#550 Episodi i katërt ( 4 )Manual 17 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
I am extremely impressed with your writing skills as neatly as with
the structure on your weblog. Is that this a paid theme or did you modify it your self?
Eitther wayy tay up the nice high quality writing, it is rare to see a
great weblog like this one today..

My page - Everyday Food
Recipes: https://Eatdogwood.blogspot.com/
Quote
#549 Episodi i katërt ( 4 )Jolie 17 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Hello mates, how is all, andd what you would like to saay regaring this post, in my view its actually amazing desigvned forr me.


My website :: Puppy Classes Near Me: https://Www.youtube.com/watch?v=MNk_ixmnlo4
Quote

Add comment

Security code
Refresh