sounds

Titulli i materjalit Shejhu Të zbritura Kapaciteti Dëgjim/Zbritje
Khaatirbin al-Jawzi449775.57 ك.ب  
Khaatir (4)bin al-Jawzi330775.57 ك.ب